Ad: Výstava Ľubomíra Ďurčeka v SNG

1. časť

2.časť

V minulom roku prebehla u nás úspešná výstava Ľubomíra Ďurčeka. Situačné modely komunikácie. Pozývame vás na prezentáciu DVD publikácie Situačné modely komunikácie, Časť druhá s vybranou filmografiou Ľubomíra Ďurčeka, archívnymi textmi Jozefa Macka a Jána Budaja, a ďalšími materiálmi k téme.

Editorkou publikácie je Mira Keratová; na dizajne a koncepcii DVD sa podieľal Ján Šicko; vydala Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici ako druhú časť katalógu k Ďurčekovej retrospektívnej výstave v SNG Bratislava (2013) a SSG Banská Bystrica (2012).

Diskusia na tému Performatívne umenie 70. a 80. rokov a jeho výstavná dokumentácia
Ako sprostredkovať divákovi historické umenie s konceptuálnymi východiskami, zamerané na participatórnu a kontextuálnu prax? — Ako prezentovať akcie, napríklad neoficiálnej kultúry z obdobia tzv. československej normalizácie, presahujúce do verejného priestoru, ktoré už odzneli vo svojom čase? — Ako poskytnúť adekvátny zážitok divákovi, ktorý sa udalosti nezúčastnil a dnes má k dispozícii už len jej dokumentáciu či ideový náčrt?

Moderovala Mira Keratová.

Diskusie sa zúčastnili Ján Budaj, Ľubomír Ďurček, Aurel Hrabušický, Jozef Macko

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*