Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria foto (c) Boris Németh

V Galérii Krokus na výstave In the Name of Love (**’) prezentujú Lucia Dovičáková a rakúski umelci Zenita KomadPeter Wehinger výber zo svojej aktuálnej tvorby. Trojica súčasných autorov tematizuje lásku z rôznych, vždy výsostne osobných uhlov pohľadu. Malé formáty, kresby, akvarely a koláže (doplnené jediným neveľkým objektom Zenity Komad) vo výbere kurátorky Gabriely Kisovej spôsobili, že v priestore galérie vznikla komorná prehliadka so silným nábojom. Odhaľovanie vnútra vždy disponuje potenciálom na diváka zapôsobiť. A ak je reč o láske, veci takej širokej, svetobjímajúcej a zároveň prudko intímnej, o to viac. In the Name of Love, pochopiteľne, nie je prehliadkou vizuálneho spracovania romantiky a vášní v ich idealizovanej, nasladlej či smrteľne horkej podobe. Gabriela Kisová v kurátorskom texte píše: „… láska je pojem obsadený mnohými, v rôznych kultúrach často protichodnými významami. V prípade vybraných diel ostaneme v kontexte modernej západnej kultúry, v ktorej hrajú pocity nemalú úlohu. Ako tvrdí sociologička Eva Illouz, s nástupom moderny sa zrodil emocionálny subjekt, ktorý seba a svoju identitu definuje predovšetkým prostredníctvom pocitov a emocionálnych kategórií, ako je napríklad láska. Vystavené práce sa k pojmu lásky približujú z rôznych strán.“ Dovičáková, Wehinger a Komad sa síce vyjadrujú aj prostredníctvom tradičných výtvarných žánrov, akým je napríklad akt, tie im však slúžia na pretlmočenie nových, súčasných, s vlastnými reáliami spätých myšlienok a záverov. Nechýba humor, irónia, ale ani podprahová kritika, vyvracanie celospoločensky rozšírených ideálov a predstáv.

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria foto (c) Boris Németh
Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria
foto (c) Boris Németh

Lucia Dovičáková (1981), nedávna finalistka Maľby 2013, ponúka sériu najnovších kresieb a akvarelov. Tie vznikali počas jej tehotenstva a v prvých týždňoch po narodení syna. Kdeže sú pri pohľade na ženské telo s obrovským bruchom, z ktorého sa má už-už vykotúľať dieťa, napudrované podobizne matiek a budúcich matiek, imitujúce skutočnosť! Obrázky ženy, ktorá sa najskôr nemôže hýbať pre náklad, ktorý jej bráni v bežných činnostiach, a po pôrode tiež radšej leží, lebo k roztečenému telu sa pridali nálady v podobe baby blues, sú informáciou o živote, aký je, takmer dokumentom, ozvláštneným smiešno-desivými, povedzme surrealistickými detailmi detskej ruky, predierajúcej sa spod maminých nohavičiek von. Sama autorka sa vyjadrila, že kresbu uznala v tomto období za najvhodnejšie médium z čisto praktických dôvodov – aby jej napríklad nevyschli farby, keď sa dieťa náhodou zobudí a preruší ju v procese tvorby. Bola to dobrá voľba nielen preto, že kreslenie je rýchlejšie a pohodlnejšie ako maľovanie veľkých formátov. Výsledné diela oslovujú nezvyčajnou autenticitou a silou výrazu. A azda – na rozdiel od idealizovaných výjavov – pôsobia na diváka aj oslobodzujúco.

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria foto (c) Boris Németh
Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria
foto (c) Boris Németh

Zenita Komad (1980) sa v tvorbe zaoberá témami, ako sú spiritualita, láska, šťastie… Vytvára koláže, kresby, textilné obrazy, objekty a inštalácie. Často využíva spojenie obrazu a slova, pracuje s plagátovou estetikou a ikonografiou. Možno jej diela nevykazujú také očividné autobiografické črty ako v prípade Lucie Dovičákovej, ale už len fakt, že celok vlastnej tvorby pomenúva Zenita-City, svedčí o tom, že ju považuje za sebou obývané teritórium. Je to územie Zenity, nie niekoho iného, nikoho iného. Zenity, ktorá myslí globálne a koná lokálne. Láska – partnerská, nadpozemská, univerzálna – je jednou z jej hlavných tém. Okrem iných vlastností nemôžeme tejto výtvarníčke uprieť hravosť. Do Krokusu priniesla deväť koláží, kde jemným a často veľmi jednoduchým preskladaním sakrálnych a profánnych motívov, písma a obrazových symbolov, čiernej línie a farebného akcentu dosahuje maximálny účinok. Popri kolážach zaujme aj objekt – osem sviečok v tvare rúk v konkrétnych pozíciách znakovej reči. Dokopy vytvárajú anglický výraz CREATION (stvorenie). Zároveň sa tento objekt zahráva s ohňom, symbolom tepla, vášne, ale aj ničenia a konca. S ohňom, ktorý k láske a všetkým jej podobám neodmysliteľne patrí.

 

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria foto (c) Boris Németh
Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria
foto (c) Boris Németh

Dva ženské pohľady na najvyšší ľudský cit dopĺňa Peter Wehinger (1971). Ten „v mene lásky“ v sérii kresieb s názvom Muži (pin-up) tematizuje mužskú identitu a intimitu. Wehinger sa v doterajšej tvorbe venoval prevažne inštaláciám a objektom. Kresba je preňho pomerne novým  médiom, konceptuálny kresliarsky výskum súčasnej mužskej roly začal pred dvoma rokmi a stále ho rozvíja. Desiatky, stovky pózujúcich nahých postáv v rôznych polohách sú portrétmi reálnych osôb, ktorých komunitu našiel Wehinger na internete. Starnúci chlapi, túžiaci po pozornosti, niektorí okázalo, iní placho, pôsobia až dojemne. Dav jednoduchých perokresbových tiel na papieroch a kartónoch zaplavuje stenu a ponúka divákovi celkom inú estetiku ako zvyčajne servírované mladé a krásne pin-up girls. Wehinger je určite aj vtipný, ale zároveň objekty svojho pozorovania nezosmiešňuje. Ako poznamenala kurátorka Gabriela Kisová, je plný pochopenia a láskavej zhovievavosti voči realite, ktorá nás skôr či neskôr dobehne.

Každý  z troch autorov výstavy In the Name of Love čerpá z vlastných životných a umeleckých problémov. Každý z nich však prostredníctvom osobnej skúsenosti hovorí v širších súvislostiach.

 

Denisa Gura Doričová

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*