READING

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – I...

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love

V Galérii Krokus na výstave In the Name of Love (**’) prezentujú Lucia Dovičáková a rakúski umelci Zenita KomadPeter Wehinger výber zo svojej aktuálnej tvorby. Trojica súčasných autorov tematizuje lásku z rôznych, vždy výsostne osobných uhlov pohľadu. Malé formáty, kresby, akvarely a koláže (doplnené jediným neveľkým objektom Zenity Komad) vo výbere kurátorky Gabriely Kisovej spôsobili, že v priestore galérie vznikla komorná prehliadka so silným nábojom. Odhaľovanie vnútra vždy disponuje potenciálom na diváka zapôsobiť. A ak je reč o láske, veci takej širokej, svetobjímajúcej a zároveň prudko intímnej, o to viac. In the Name of Love, pochopiteľne, nie je prehliadkou vizuálneho spracovania romantiky a vášní v ich idealizovanej, nasladlej či smrteľne horkej podobe. Gabriela Kisová v kurátorskom texte píše: „… láska je pojem obsadený mnohými, v rôznych kultúrach často protichodnými významami. V prípade vybraných diel ostaneme v kontexte modernej západnej kultúry, v ktorej hrajú pocity nemalú úlohu. Ako tvrdí sociologička Eva Illouz, s nástupom moderny sa zrodil emocionálny subjekt, ktorý seba a svoju identitu definuje predovšetkým prostredníctvom pocitov a emocionálnych kategórií, ako je napríklad láska. Vystavené práce sa k pojmu lásky približujú z rôznych strán.“ Dovičáková, Wehinger a Komad sa síce vyjadrujú aj prostredníctvom tradičných výtvarných žánrov, akým je napríklad akt, tie im však slúžia na pretlmočenie nových, súčasných, s vlastnými reáliami spätých myšlienok a záverov. Nechýba humor, irónia, ale ani podprahová kritika, vyvracanie celospoločensky rozšírených ideálov a predstáv.

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria foto (c) Boris Németh

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria
foto (c) Boris Németh

Lucia Dovičáková (1981), nedávna finalistka Maľby 2013, ponúka sériu najnovších kresieb a akvarelov. Tie vznikali počas jej tehotenstva a v prvých týždňoch po narodení syna. Kdeže sú pri pohľade na ženské telo s obrovským bruchom, z ktorého sa má už-už vykotúľať dieťa, napudrované podobizne matiek a budúcich matiek, imitujúce skutočnosť! Obrázky ženy, ktorá sa najskôr nemôže hýbať pre náklad, ktorý jej bráni v bežných činnostiach, a po pôrode tiež radšej leží, lebo k roztečenému telu sa pridali nálady v podobe baby blues, sú informáciou o živote, aký je, takmer dokumentom, ozvláštneným smiešno-desivými, povedzme surrealistickými detailmi detskej ruky, predierajúcej sa spod maminých nohavičiek von. Sama autorka sa vyjadrila, že kresbu uznala v tomto období za najvhodnejšie médium z čisto praktických dôvodov – aby jej napríklad nevyschli farby, keď sa dieťa náhodou zobudí a preruší ju v procese tvorby. Bola to dobrá voľba nielen preto, že kreslenie je rýchlejšie a pohodlnejšie ako maľovanie veľkých formátov. Výsledné diela oslovujú nezvyčajnou autenticitou a silou výrazu. A azda – na rozdiel od idealizovaných výjavov – pôsobia na diváka aj oslobodzujúco.

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria foto (c) Boris Németh

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria
foto (c) Boris Németh

Zenita Komad (1980) sa v tvorbe zaoberá témami, ako sú spiritualita, láska, šťastie… Vytvára koláže, kresby, textilné obrazy, objekty a inštalácie. Často využíva spojenie obrazu a slova, pracuje s plagátovou estetikou a ikonografiou. Možno jej diela nevykazujú také očividné autobiografické črty ako v prípade Lucie Dovičákovej, ale už len fakt, že celok vlastnej tvorby pomenúva Zenita-City, svedčí o tom, že ju považuje za sebou obývané teritórium. Je to územie Zenity, nie niekoho iného, nikoho iného. Zenity, ktorá myslí globálne a koná lokálne. Láska – partnerská, nadpozemská, univerzálna – je jednou z jej hlavných tém. Okrem iných vlastností nemôžeme tejto výtvarníčke uprieť hravosť. Do Krokusu priniesla deväť koláží, kde jemným a často veľmi jednoduchým preskladaním sakrálnych a profánnych motívov, písma a obrazových symbolov, čiernej línie a farebného akcentu dosahuje maximálny účinok. Popri kolážach zaujme aj objekt – osem sviečok v tvare rúk v konkrétnych pozíciách znakovej reči. Dokopy vytvárajú anglický výraz CREATION (stvorenie). Zároveň sa tento objekt zahráva s ohňom, symbolom tepla, vášne, ale aj ničenia a konca. S ohňom, ktorý k láske a všetkým jej podobám neodmysliteľne patrí.

 

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria foto (c) Boris Németh

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Peter Wehinger – In the Name of Love, Krokus galéria
foto (c) Boris Németh

Dva ženské pohľady na najvyšší ľudský cit dopĺňa Peter Wehinger (1971). Ten „v mene lásky“ v sérii kresieb s názvom Muži (pin-up) tematizuje mužskú identitu a intimitu. Wehinger sa v doterajšej tvorbe venoval prevažne inštaláciám a objektom. Kresba je preňho pomerne novým  médiom, konceptuálny kresliarsky výskum súčasnej mužskej roly začal pred dvoma rokmi a stále ho rozvíja. Desiatky, stovky pózujúcich nahých postáv v rôznych polohách sú portrétmi reálnych osôb, ktorých komunitu našiel Wehinger na internete. Starnúci chlapi, túžiaci po pozornosti, niektorí okázalo, iní placho, pôsobia až dojemne. Dav jednoduchých perokresbových tiel na papieroch a kartónoch zaplavuje stenu a ponúka divákovi celkom inú estetiku ako zvyčajne servírované mladé a krásne pin-up girls. Wehinger je určite aj vtipný, ale zároveň objekty svojho pozorovania nezosmiešňuje. Ako poznamenala kurátorka Gabriela Kisová, je plný pochopenia a láskavej zhovievavosti voči realite, ktorá nás skôr či neskôr dobehne.

Každý  z troch autorov výstavy In the Name of Love čerpá z vlastných životných a umeleckých problémov. Každý z nich však prostredníctvom osobnej skúsenosti hovorí v širších súvislostiach.

 

Denisa Gura Doričová


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close