Národná cena za dizajn 2017

Národná cena za dizajn 2017

 

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlásilo nový,

v poradí

  1. ročník súťaže Národná cena za dizajn.

 

Po minuloročnom 13. ročníku, ktorý bol venovaný komunikačnému dizajnu, je Národná cena za dizajn 2017 zameraná na produktový dizajn a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti produktového dizajnu a výrobcov a klientov v oblasti produktového dizajnu. O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou prácami, ktoré boli vytvorené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

 

Prihlasovanie prác do 14. ročníka súťaže NCD

 

Prihlasovanie prác sa bude konať výlučne online. Online prihlasovanie do súťaže bude možné na adrese www.scd.sk/ncd v čase od 1. 6. 2017 do 17. 7. 2017.

Súťaž bude definitívne vyhodnotená do 31. 7. 2017.

Diela finalistov budú prezentované na výstave v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave v mesiacoch september – november 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na začiatku októbra 2017.

 

 

Súťažné podmienky 14. ročníka súťaže NCD

 

Úplné znenie súťažných podmienok je dostupné na webovej stránke Slovenského centra dizajnu na adrese: www.scd.sk/ncd

 

 

Kľúčové termíny

Vyhlásenie súťaže:                                                        1. 6. 2017

Registrácia online prihlášok a dokumentácie:                 1. 6. 2017 – 17. 7. 2017

Zber prác na hodnotenie:                                               20. – 21. 7. 2017

Zasadnutie medzinárodnej odbornej poroty:                   26. 7. 2017

Vyhodnotenie súťaže:                                                    do 31. 7. 2017

Výstava NCD:                                                                27. 9. – 30. 11. 2017

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien:     13. október 2017

 

 

Cena verejnosti opäť súčasťou 14. ročníka súťaže NCD

 

Rovnako ako minulý rok, aj v tomto roku budú mať návštevníci možnosť vybrať svojho favorita na udelenie Ceny verejnosti, ktorej súčasťou bude aj výsledok hlasovania na internete. Hlasovať sa oplatí, pretože v rámci finisáže výstavy finalistov konajúcej sa 30. novembra,  budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných balíčkov kníh od vydavateľstva Slovart.

Svoju cenu udelia aj zástupcovia médií.

K výstave NCD 2017 bude vydaný špeciálny katalóg vystavených prác a autori víťazných diel budú prezentovaní videoprofilmi.

 

 

Komunikačná kampaň k 14. ročníku súťaže NCD

 

Komunikačná kampaň je chronologicky rozdelená na dve časti. Ambasádorom sa stal Maroš Schmidt, absolvent priemyselného dizajnu na VŠVU, dizajnér na voľnej nohe, vedúci a kurátor Slovenského múzea dizajnu SCD.  Druhou tvárou je slovenský raper Branči Kováč alias Vec, ktorý má k dizajnu skutočne blízko aj v súkromí.

 

            Foto – Klára Prešnajderová                                           Foto – Adam Šakový

 

V prvej fáze kampane obaja apelujú výzvou adresovanou dizajnérom, študentom a výrobcom produktov k prihláseniu prác do súťaže. Druhá fáza bude zameraná okrem odbornej komunity aj na širokú verejnosť s cieľom spropagovať dizajn ako súčasť nášho života a pozvať na výstavu finalistov súťaže – prehliadky toho najlepšieho – ako aj hlasovať v kategórii Cena verejnosti.

 

 

 

Súčasťou kampane sú aj naše „ikony dizajnu“ rôznych generácií – Viliam Chlebo, Štefan Klein a Lenka Sršňová – ktorých tváre postupne predstavíme. Taktiež si pripomenieme finalistov predošlého ročníka a ocenený dizajn produktov. Pod kreatívny koncept kampane, ktorého ambíciou je osloviť široké publikum, sa podpísal kreatívny tím RADIM-DEJAN-MILAN.

 

Komunikačná kampaň k 14. ročníku súťaže NCD – video spot

 

Cieľom komunikačnej kampane je osloviť prostredníctvom mediapartnerov a online platforiem tak odbornú, ako aj širokú verejnosť. Video spot bude šírený prostredníctvom webu a online sociálnych sietí.  Tu je link na YouTube kanál SCD: https://www.youtube.com/watch?v=-N1ZMXcvD0o

 

Link na Facebook stránku NCD: https://www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn/?fref=ts

 

 

 

 

 

Poohliadnutie za finalistami predošlého ročníka súťaže NCD

zameraného na produktový dizajn (2015)

 

V roku 2015 v súťaži Národná cena za dizajn so zameraním na produktový dizajn súťažilo 121 prác, z toho 58 v kategórii profesionálny dizajn, 11 v kategórii študentského dizajnu a 19 v kategórii experimentálny dizajn. Výsledky NCD 2015 sú zverejnené na webovej stránke SCD: http://www.sdc.sk/?narodna-cena-za-dizajn-2015

 

 

 

 

 

 

Foto – Archív SCD

 

Zloženie medzinárodnej poroty 14. ročníka NCD 2017

 

Prestíž súťaži dodáva objektívne hodnotenie členmi medzinárodnej poroty, ktorej zloženie je nasledovné:

 

Lilli Hollein, Rakúsko

riaditeľka Vienna Design Week

 

Agnieszka Jacobson, Poľsko

kurátorka, žurnalistka, umelecká riaditeľka v School of Form, Poznaň

 

Olo Křížová, Česká republika

vedúca designu a trendov v Preciosa Crystal Components

kreatívna riaditeľka Fashion LIVE! a  Czech Fashion Council

 

Michal Kačmár, Slovensko

Design Director v spoločnosti Dynamic Crystal a transport dizajnér v štúdiu FERATdesign

 

Majo Lukáč, Slovensko

dizajnér v Ghost Bikes (Nemecko)

 

Adam Štěch, Česká republika

kurátor a teoretik dizajnu, Okolo

 

Sebastian Hackenschmidt, Rakúsko

kurátor zbierky nábytku, Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Viedeň

 

členovia poroty s poradným hlasom:

 

Mgr. Jozef Švolík, riaditeľ odboru umenia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Ing. Zdena Hajnalová, riaditeľku odboru známok a dizajnov, Úrad priemyselného vlastníctva
 

  

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*