Uzavretá spoločnosť.

VÝSTAVA

 

UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ

MIROSLAV CSÖLLE ~ ERIK JANEČEK ~ EDUARD KUDLÁČ ~ MATEJ ROSMÁNY ~ MILAN TITTEL

  1. 08. 2017 ~ 06. 09. 2017

PRFR OC STYLA, STUDENÁ 4B, BRATISLAVA

 

Psychológia definuje záujem ako vzťah osobnosti k predmetu ako niečomu, čo má pre ňu význam a hodnotu. O pozornosti môžeme hovoriť vtedy, ak ide o aktívnu upriamenosť na určitú vec alebo určitý predmet. Pritom sa pozornosť nesústreďuje len na jednu vec, ale zároveň na niekoľko vecí alebo procesov , ktoré prebiehajú súčasne.

Ne-záujem a ne-pozornosť vo vzťahu umelec ~ percipient je tématickým východiskom skupinovej výstavy s názvom: “Uzavretá spoločnosť”. Ak tu a teraz, v tomto časo/priestore a súčasno-umeleckom diskurze neexistuje dostatočný záujem a pozornosť vnímať, potom je našou umeleckou odpoveďou neprístupnosť a elitárstvo (alebo alibistickejšie: exkluzivita). A to ako v intelektuálnom, tak aj pragmatickom rozmere.

Výstava: “Uzavretá spoločnosť” predstaví diela autorov: Miroslava Csöleho, Erika Janečka, Eduarda Kudláča, Mateja Rosmányho a Milana Tittela v galérií PRFR Oc Styla, ktorá počas 31 dní zostane uzavretá. Potencionálnemu návštevníkovi (percipientovi umenia) bude teda síce umožnené nahliadnuť na vystavené diela cez presklenú stenu galérie, nebude však môcť prekročiť hranicu, ktorá, predtým spoločné svety, rozdelila!

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*