Pozor! Zvýšený výskyt umenia na Trnavskom mýte

 

 

SPOTS #12 Ján Hrčka na nevídaných toaletách – 3.7.2017

Trnavské mýto – podchod, Bratislava

 

Lucia Kostková – Linea Recta
15. jún – 29. jún 2017
Trnavské mýto – podchod, Bratislava

 

S blížiacou sa rekonštrukciou podchodu na Trnavskom mýte sa tento priestor postupne vyprázdnil – posledné prevádzky obchodov a drobných služieb sa odsťahovali, zanechajúc za sebou bizarný grafický vizuál stánkov a oznamov. Súčasne sa však týmto uvoľnil pre krátkodobé intervencie mladých umelcov, ktorí ho „anektovali“ dvomi samostatnými projektami.

Pre inzerentov už pravdepodobne neatraktívne reklamné vitríny využila absolventka Strednej umeleckej školy dizajnu, Lucia Kostková, na vystavenie svojho fotoprojektu Linea recta, v ktorom sa vyrovnáva so smrťou svojich starých rodičov, zároveň však podáva správu o ťažkom prijímaní smrteľnosti súčasného človeka. Pre svoju atmosféru sa stal taktiež miestom konania 12. eventu Spots, ktorý už od roku 2014 spája mladé umenie, street art a hudbu s neznámymi a ťažko dostupnými miestami Bratislavy. V minulosti sa ich akcie konali napríklad v areáli kúpeľov Grössling, v opustenej nemocnici či industriálnych priestoroch.

Napriek tomu, že podchod na Trnavskom  mýte nepatrí k úplne neznámym miestam Bratislavy, ale práve naopak je veľmi frekventovanou dopravnou tepnou, chodci ho vnímajú skôr ako nepríjemnú prekážku, ktorú treba čo najrýchlejšie prejsť. Už samotné upriamenie pozornosti naň tak bolo pre mnohých príležitosťou pozrieť sa na neho z inej prespektívy. Spots však taktiež verejnosti otvoril i „nevídané“ – nevyužívané toalety, ktoré sa stali miestom jednodňovej výstavy Jána Hrčku.

Ján Hrčka je nielen výtvarníkom, ale pôsobí aj v niekoľkých punkových kapelách, napríklad Ramones Bratislava. To sa odráža aj v „krčmovej“ tematike, a estetike ktorá je spätá s týmto štýlom, ako aj v expresívnom rukopise a čiernobielej farebnosti. Na toaletách sa odohráva veľká časť každej hudobnej akcie a Hrčka zapĺňa ich kabínky postavami v karikatúrnej skratke spolu s punkovou módou, ktorá sa chytľavo šíri na okolité predmety. Mnohým jeho dielam nechýba vtip, či už sa jedná o hry s doslovným a preneseným významom, alebo o asamblážové dotvorenie maľby. V prítmí nasvietené obrazy i objekty pracujú aj s narážkami na film (Trainspotting) či výtvarné umenie. Pisoár, vnímaný  ako súčasť vybavenia tak v súvislosti s obrazom zaplneného sušiaka na fľaše či pusteného výčapu, pomenovaného „Fontána“ nadobúda nové roviny významu. Podchod na Trnavskom mýte tak nakrátko podľahol invázii súčasného umenia rôznych druhov, namiesto vizuálneho smogu a bezmyšlienkovitého tranzitu chodcov. Verím, že nie naposledy.

text a foto (z výstavy Jána Hrčku) Jana Babušiaková

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*