Maľba roka 2014

András Cséfalvay – The Quality – Quantity Debate, 2014, akryl na plátne, 100 x 130 cm

Deviaty ročník súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov vyhral Juraj Florek. Druhý bol Matej Fabian, tretí skončil András Cséfalvay. Diela finálovej dvadsiatky sú vystavené do 21. decembra 2014 v Galérii Nedbalka.

Juraj-Florek-–-Nočný-bankomat-2014-olej-na-plátne-180-x-130-cm
Juraj Florek-–-Nočný-bankomat-2014-olej-na-plátne-180-x-130-cm

Medzinárodná porota v zložení Pawel Jarodzki (Poľsko), Tibor Somorjai Kiss (Maďarsko), Jan Skřivánek (Česko) a Rudolf Sikora (Slovensko) posudzovala 91 diel, ktoré dostala v elektronickej podobe. So zveličením by sa dalo povedať, že porotcovia teda nevyberali do finále dvadsať (podľa nich) najlepších malieb, ale skôr dvadsať fotografií malieb, pričom mohli zohľadňovať aj zaslané portfólio. Verím v erudovanosť, skúsenosť, kompetentnosť a rozhľadenosť všetkých porotcov, no predpokladám, že najmä práce (hoci aj iné ako tie, ktoré boli prihlásené do súťaže) mladších a takmer nevystavujúcich autorov a autoriek nemohli vidieť naživo, čo so sebou nesie riziko, že sa tu už neposudzuje maľba, ale obraz, nebodaj jej verbálny popis. Na to, že povaha niektorých diel sa vzpiera digitálnej reprodukcii, upozorňuje v katalógu aj kurátorka výstavy finalistov Maľba 2014 (**) Alexandra Kusá. Spomína napríklad Scholtésa, Hlinku či Krutáka, no problém redukcie maľby na jej fotografiu (podľa ktorej má byť hodnotená) sa ukazuje aj pri dielach Šakového, Podhorského, Decsi, ale aj Fabiana („Táto maľba nás naživo veľmi prekvapila. Je to veľmi plastická, pastózna až reliéfna maľba.“ Jan Skřivánek pre denník SME ) alebo Floreka. Posudzovať takmer 100 diel naživo však asi nebolo reálne, respektíve očakávať to je asi naivné.

Matej Fabian – Ghost Riders, 2014, priemer 200cm
Matej Fabian – Ghost Riders, 2014, priemer 200cm

 

Cyril Blažo - Bez názvu, 1994
Cyril Blažo – Bez názvu, 1994

Ani všetky mená autorov, ani práce, ktoré boli do súťaže prihlásené, nie sú zverejnené, o inej podobe finálového výberu teda nebudem špekulovať. Ostáva nám rešpektovať rozhodnutie poroty, že lepšie maľby, ako vytvorili napríklad Balúnová, Gajdoš, Chrienová a iní, v zvyšnej sedemdesiatke jednoducho neboli. Bez toho, aby som hodnotil jej kvalitu, považujem za pozitívne, že sa zviditeľnila aj mimobratislavská maľba, ktorá zvyčajne nebývala často na očiach. Napokon, vôbec prvýkrát vyhral súťaž Nadácie VÚB absolvent inej školy ako VŠVU. Zaujímavé tiež je, že jeho víťazný Nočný bankomat (2014, olej na plátne, 180 x 130 cm) je bankomatom Slovenskej sporiteľne.

 

Tomáš Tichý, Bankomat - Věříme v krizi, 2011
Tomáš Tichý, Bankomat – Věříme v krizi, 2011

Juraj Florek vo svojej tvorbe tematicko-motivicky čerpá zo súčasného mestského či sídliskového prostredia, spôsobom maľby však odkazuje na insitno-vangoghovský výraz. Záujmom o verejný priestor a jeho (ironicko-kritickú) reflexiu a motívom bankomatu asociuje jeho obraz s maľbou českého výtvarníka Tomáša Tichého Bankomat – Věříme v krizi (2011, olej na plátne, 95 x 120 cm) alebo prácou Cyrila Blaža Bez názvu (1994), kde je vyfotografovaný muž, kľačiaci pred bankomatom so zopätými rukami. Oproti spomenutým dielam na Florekovom obraze nie je prítomná ľudská figúra, ktorá by so strojom, vydávajúcim peniaze, vstupovala do vzťahu. Z bankomatu tu nemá kto, alebo nie je čo vyberať, aj keď nás vábi ako magická skrinka, svetlo v tme či ligotajúca sa truhlica s pokladom, ku ktorej však nemusíme mať kľúč. Dívame sa naň nie celkom „en face“, ale trošku z uhla, akoby len prechádzajúc okolo. Asi to nebol zámer, ale aj na obraz v Galérii Nedbalka sa musíme pozerať z uhla, je totiž nainštalovaný v rohu miestnosti, takpovediac, skrytý za múrom, ktorý nedovoľuje poodstúpiť a dívať sa naň kolmo spredu, zo vzdialenosti väčšej ako jeden meter.

Katalin Madarász Decsi - Transparentné kusy, 2014
Katalin Madarász Decsi – Transparentné kusy, 2014

Šťastie, že v propozíciách súťaže bolo uvedené obmedzenie, týkajúce sa veľkosti obrazu, veď o trochu rozmernejšie diela by sa na prízemie Nedbalky ani nepomestili! Nehovoriac o tom, čo by sa stalo, keby bola Maľba celkom bez obmedzení a rozhodli by sa do nej prihlásiť, povedzme, Martin Kochan s Krajinomaľbou, ktorú vytvoril pre výstavu Ceny Oskára Čepana 2014, nebodaj František Demeter s maliarskou inštaláciou, ktorú predstavil nedávno v galérii Krokus (NIE ÁNO NIE, kurátorka Gabriela Kisová, 10. 9. 2014 – 24. 10. 2014). V kontexte štatútu súťaže sú však podobné realizácie asi príliš mimo preferovaného rámca a očakávanej podoby maľby – závesného obrazu. „Bezkonkurenčne najexperimentálnejším dielom“ (A. Kusá, citované z katalógu k výstave) vo finále Maľby sa tak stáva obraz zo série Transparentné kusy (2014, maľba kapustovou šťavou, duvilax, 140 x 100 cm) od Katalin Madarász Decsi, porotca Skřivánek je prekvapený pastóznosťou, plasticitou až reliéfnosťou maľby Ghost Riders (2014, kombinovaná technika, priemer 200 cm) Mateja Fabiana a za plátno „testujúce hranice súčasnej maľby“ (A. Kusá, citované z katalógu k výstave) je vyhlásená práca Andrása Cséfalvaya.

András Cséfalvay – The Quality – Quantity Debate, 2014, akryl na plátne, 100 x 130 cm
András Cséfalvay – The Quality – Quantity Debate, 2014, akryl na plátne, 100 x 130 cm

Všetky spomenuté diela pritom považujem (popri napríklad Podhorskom) za jedny z lepších a nápaditejších vo finálovej dvadsiatke, no „hranice maľby“ by som v nich nehľadal. Rovnako sa viem stotožniť aj s výberom víťazov, chvalabohu sa na prvých troch miestach ocitli podľa mňa maľby z tej „lepšej polovice“. O Fabianovom diele Jan Skřivánek pre SME povedal, že „na diváka pôsobí veľmi znepokojujúco, provokujúco. Núti ho reagovať. A my sme hľadali presne také obrazy, ktoré človeka nakopnú.“ Bohužiaľ, ako celok výstava mimoriadne nenadchla. Namiesto znepokojenia a prinútenia na reakciu ma niektoré maľby skôr nútili navštíviť výstavu viackrát preto, že som si ich jednoducho za nič nemohol zapamätať, vybaviť si ich v mysli. Nezdvorilo by sa (mimo občasných svetlých momentov) dalo hovoriť o nude.

 

Ľuboš Lehocký

3 Comments

  1. Prihlási sa naozaj pekná a inteligentná mladá žena do súťaže Miss ++++++?
    Asi keď je úplne zúfalá….

    Fero Demeter (by) sa nikdy neprihlásil do tejto podenkovej súťaže – a preto si ho vážim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*