Recenzia: Otvorené stany Habimy Fuchs v Krokuse

Otvorené stany Habimy Fuchs - stretnutia s pozoruhodnými ženami, zábery z výstavy, Krokus galéria, foto(c) Boris Németh

OTVORENÉ STANY HABIMY FUCHS – STRETNUTIA S POZORUHODNÝMI ŽENAMI / Zuzana Blochová /CZ/, Habima Fuchs /CZ/, Brunhilde Groult /FR/, Kristína Chrasteková /SK/, Kris Lemsalu /EST/

Trvanie výstavy: 21. 3. 2014 25. 4. 2014

Galéria Krokus, Námestie 1. mája 3, Bratislava

***’ Tu sa začína oblasť, kde môžete očakávať veci, ktoré vás naozaj zasiahnu

 

Otvorené stany Habimy Fuchs - stretnutia s pozoruhodnými ženami, zábery z výstavy, Krokus galéria, foto(c) Boris Németh
Otvorené stany Habimy Fuchs – stretnutia s pozoruhodnými ženami, zábery z výstavy, Krokus galéria, foto(c) Boris Németh

Výstava Otvorené stany Habimy Fuchs – Stretnutia s pozoruhodnými ženami je samostatne žijúcim a dýchajúcim organizmom, prekypujúcim zvláštnou energiou a poéziou. Dá sa povedať, že v tvorbe všetkých prezentovaných umelkýň existujú styčné body, vďaka ktorým funguje výstavný projekt ako totálna inštalácia, kde sú subjektívne autorské programy potlačené do úzadia za účelom vytvorenia homogénneho umeleckého environmentu, ktorý diváka pohlcuje svojou výrazovou silou a mnohovrstevnatosťou čítania a vnímania, či už inštalácie ako komplexného celku, alebo jednotlivých diel. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že tvorba autoriek osciluje okolo tém spojených s otázkami ľudskej existencie, hľadaním miesta v širokých sférach a nekonečnosti univerza. Viaceré autorské programy operujú s kvázi archaickým jazykom, odkazujúcim na svet mýtov, podivné náboženstvá, dávno zabudnuté rituály primitívnych kultúr s ich charakteristickým vizuálom fetišov a modiel s prelínajúcimi sa prvkami vypožičanými zo sveta človeka a prírody. Výstava je zhmotnením primitívnych svetov, v rámci ktorých koexistuje dobro so zlom, človek so zvieraťom v harmonickom celku. Prezentované artefakty, či už ide o keramické predmety a pútnické palice Habimy Fuchs a Kristíny Chrastekovej, alebo rituálne róby, dedikované každému zo štyroch kreatívnych elementov – faune, flóre, minerálom a svetu ľudí Brunhilde Groult, akoby boli prenesené z fantazijných iracionálnych svetov dávnych vekov. Napriek tomu sú však úzko späté s prítomnosťou a realitou, prežívaním každodenných radostí a starostí jednotlivých umelkýň, odzrkadľujúc ich premýšľanie o dnešnom svete a polemiku o mieste človeka v širších súvislostiach univerza.

Otvorené stany Habimy Fuchs - stretnutia s pozoruhodnými ženami, zábery z výstavy, Krokus galéria, foto(c) Boris Németh
Otvorené stany Habimy Fuchs – stretnutia s pozoruhodnými ženami, zábery z výstavy, Krokus galéria, foto(c) Boris Németh

Zaujímavým momentom je i spôsob inštalovania diel. Tie v zmysle harmónie nasledujú usporiadanie Fibonacciho špirály, ktorá je sama osebe prítomná v prírode a vyjadruje poriadok a harmonické rozloženie existujúcich síl a elementov. Podstata jednotlivých diel, ich charakter sú takto manifestované i v samotnej inštalácii, ktorá, dá sa povedať, je autonómnym umeleckým dielom sama osebe bez toho, aby konkrétne práce strácali na svojej vlastnej výpovednej hodnote a sile.

Autorky výstavy takisto divákovi neuľahčujú jeho rolu a neponúkajú mu žiadne návody na uchopenie výstavy v podobe kurátorského textu. Skôr naopak, i v textovej rovine pokračujú v intenciách a postupoch, užitých pri koncipovaní výstavy a návštevník galérie je konfrontovaný s úryvkom poetického textu z denníka mystickej postavy Zuhy de Marseilles (fiktívna postava, ktorá vznikla spojením prvých dvoch písmen mien Zuzany Blochovej a Habimy Fuchs), zachytávajúcim jej „zážitok“ zo stretnutia s piatimi ženami počas jej pútnických ciest.

 

Otvorené stany Habimy Fuchs - stretnutia s pozoruhodnými ženami, zábery z výstavy, Krokus galéria, foto(c) Boris Németh
Otvorené stany Habimy Fuchs – stretnutia s pozoruhodnými ženami, zábery z výstavy, Krokus galéria, foto(c) Boris Németh

Treba povedať, že výstava môže byť pre mnohých divákov neľahkým orieškom na rozlúsknutie, keďže tu existuje množstvo možností čítania a analyzovania diel. Samotné autorky sa v tomto prípade taktiež nesnažia byť nápomocné a nenúkajú žiadny kľúč k pochopeniu prezentovaných diel. Práve naopak – zahmlievajú, mystifikujú a nútia diváka premýšľať a azda i prispieť vlastným vkladom v podobe individuálnej interpretácie a prežívaním vizuálnych odkazov diel prezentovaných autoriek.

Katarína Slaninová

  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*