Recenzia: Rozmanitosť nutná / VŠVU Model 2014 v SNG

Rozmanitosť nutná / VŠVU Model 2014, 16. 4. 2014 – 1. 6. 2014 Slovenská národná galéria Bratislava; kurátorky: Lucia G. Stachová, Viera Kleinová, Alexandra Tamásová;

2014-04-26 10:45:09 +00001Slovenská národná galéria je v súčasnosti v provizórnom režime, v ktorom je jej centrálna časť (pôvodne vyhradená primárne pre stále expozície) pre rekonštrukciu uzavretá. Keďže je štátnou a verejnou inštitúciou, mala by na troch poschodiach Esterházyho paláca produkovať výstavné projekty, ktoré mapujú rôzne obdobia z dejín umenia. Z pohľadu priestorovej limitácie by dramaturgickým filtrom mali prejsť naozaj len tie najkvalitnejšie a najdôležitejšie výstavy zohľadňujúce svoje tematické a časové kategórie (od najstarších dejín až po súčasnosť). Výstava Rozmanitosť nutná / VŠVU Model 2014 (**) vznikla pri príležitosti 65. výročia založenia bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Aj napriek tomu, že táto najstaršia umelecko-priemyslená vysoká škola na Slovensku má svoje vlastné výstavné priestory, Slovenská národná galéria uznala, že ide o dôležitý projekt a zaslúži si celé jedno poschodie priestorov Esterházyho paláca.

2014-04-26 10:45:36 +00001Na úvod treba povedať, že 65. výročie je síce naozaj úctyhodné, ale nemožno ho nazvať „okrúhlym”, a preto mi ostáva záhadou, prečo sa VŠVU v spolupráci s SNG rozhodli realizovať tento projekt práve v tomto roku. Mätúca je aj samotná kurátorská koncepcia. Tá na jednej strane predstavuje celú históriu školy formou minimalistického časopriestorového modelu (autori dizajnu Marcel Benčík a Branislav Matis), ktorý mapuje všetkých absolventov v jednotlivých katedrách a ateliéroch, a divák teda očakáva akýsi historický prehľad aj vo zvyšku výstavy, prípadne komparáciu súčasných študentov a diel s tými staršími. Sledovať a porovnávať vývoj, zmenu vizuálneho jazyka či ideí by bolo určite zaujímavé, avšak výstavu dopĺňa kurátorský výber zo študentských prác, ktoré vznikli len za obdobie posledných piatich rokov. Nechcem sa púšťať do analýzy kurátorskej selekcie jednotlivých diel, pretože môže byť absolútne subjektívna a dokážem si predstaviť, aká náročná musela byť pri takom množstve prác, ktoré jednotlivé ateliéry vyprodukujú. Debaty o tom, „kto by mal byť na výstave a reprezentovať jednotlivé odbory” sú určite horúcou témou na samotnej VŠVU. Je zrejmé, že kurátorky chceli upriamiť pozornosť na rozmanitosť štúdia, ktorú škola ponúka, a to sa im podarilo úspešne docieliť celkom výrazným rozsahom umeleckých foriem či priemyselných produktov. Človek, ktorý sa nikdy nestretol s prácou študentov školy, tak môže z malej časti odčítať aspoň základné trendy a smery, ktoré štúdium v súčasnosti ponúka. Domnievam sa však, že na takýto účel slúžia najmä „prieskumy” (sprístupnenie semestrálnych prác verejnosti), prípadne dni otvorených dverí, ktoré škola každoročne organizuje.

2014-04-26 10:47:44 +00001Veľká mediálna rozmanitosť diel je zatienená nie celkom zrejmým kľúčom, ktorý si kurátorky pri výbere autorov zvolili. Na výstave sa totiž stretli umelci, ktorí absolvovali celé štúdium na VŠVU, ale aj takí, ktorí tam pôsobia len niekoľko semestrov. Pre školu je takisto prirodzená výmena a pôsobenie v rozličných ateliéroch. Diela boli vybrané zo semestrálnych prác, záverečných diplomových či bakalárskych projektov, ale takisto sú aj výsledkom celoateliérových workshopov. Výstava má teda charakter akéhosi laboratória a cítiť v nej snahu experimentovať a preniesť trochu študentského života do galerijnej inštitúcie. Aj napriek určitej nekoherentnosti je možné sledovať niekoľko tematických okruhov, ako sú motív pohybu, vývoja, rozvíjania vlastnej osobnosti, snaha nájsť svoje miesto v spoločnosti a iné. Priestor dostali aj intermediálnejšie presahy, ktoré zdôrazňujú smerovanie aj k súčasnejším technológiám. Nemôžem sa však zbaviť pocitu, že celý výstavný projekt Rozmanitosť nutná / VŠVU Model 2014 je len akýmsi hybridným „prieskumom” sumarizujúcim diela, ktoré vznikli za obdobie ostatných piatich rokov. Je však zbavený prirodzenej kreatívnej energie, ktorou ateliéry VŠVU prekypujú. Je rozhodne sympatické, že niektorí začínajúci umelci a umelkyne sa dostali so svojou študentskou prácou na pôdu Slovenskej národnej galérie, avšak treba povedať, že takáto inštitucionalizácia je v niektorých prípadoch ešte priskorá, pričom vybrané diela nedosahujú požadovanú úroveň či vyzretosť.

Prepojenie oboch inštitúcií je z historického aj personálneho hľadiska úplne prirodzené. Nerozumiem však, prečo sa Slovenská národná galéria rozhodla v čase výrazného priestorového obmedzenia venovať celé jedno poschodie práve tomuto projektu. Možno by naozaj stačilo vystaviť iba časopriestorový model, keďže pri príležitosti 65. výročia škola plánuje niekoľko výstavných projektov[1], ktoré možno ešte lepšie odprezentujú históriu a súčasnosť bratislavskej vysokej školy.

 

Michal Stolárik

 

[1]   Celý program na http://www.vsvu.sk/o-nas/65-rokov-vsvu/

————————————————————————————————————————————–

Hodnotenie recenzií 

‘ Totálna hlúposť, hnus, nepodarok

* Škoda strateného času

*’ Veľké riziko rozčarovania, ktoré nemusia preklenúť ani prípadné občasné záblesky

** Mierne podpriemerná expozícia či dielo, v ktorej nájdu niečo podstatné asi iba žánroví fajnšmekri

**’ Tu sa začína nadpriemer. Súčasťou celku sú aj výrazné momenty, ktoré stojí za to vidieť a poznať

*** Výrazne nadpriemerný výkon, ktorý by bola veľká škoda obísť a nespoznať

***’ Tu sa začína oblasť, kde môžete očakávať veci, ktoré vás naozaj zasiahnu

**** Výnimočný komplexný zážitok

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*