READING

Recenzia: Svätopluk Mikyta v Krokus Galérii

Recenzia: Svätopluk Mikyta v Krokus Galérii

Svätopluk MIKYTA – Variabilita Turba **, kurátorka: Mira Keratová, 16.05. – 20.06.2014, Galéria KROKUS, Bratislava

 

Galéria Krokus predstavuje vo svojich priestoroch tvorbu slovenského vizuálneho umelca Svätopluka Mikytu (*1973, Čadca). Po poslednej spoločnej výstave Follow the Line (2013) s Moussa Kone sa Mikyta prezentuje sólo projektom Variabilita Turba (v kurátorskej spolupráci s Mirou Keratovou), ktorý je akýmsi medzníkom v jeho umeleckom smerovaní. Formálny prejav síce ešte stále ostáva jednou nohou v minulosti, avšak druhá časť výstavy už naznačuje autorove nové tendencie. Snahu o vývoj či zmenu umeleckého programu nevidíme v našom prostredí často. Úprimne oceňujem úsilie všetkých umeleckých odvážlivcov, ktorí sa neboja vymaniť zo zabehnutej produkcie – o to viac, keď je to cyklus všeobecne definujúci ich formálny alebo ideový prejav. Esteticky príťažlivú tvorbu Svätopluka Mikytu vnímam primárne skrze snahu posúvať a reinterpretovať médium grafiky a kresby. Neobmedzenosť výstupov, ktorú grafika ponúka, sa odzrkadľuje vo vrstvení príbehov a foriem v autorovej tvorbe.

Svätopluk Mikyta , Variabilita turba , 2014, inštalácia    Korkus Galéria  foto (c) Boris Németh

Svätopluk Mikyta , Variabilita turba , 2014, inštalácia  Korkus Galéria foto (c) Boris Németh

Ako som už v úvode naznačil, aktuálny výstavný projekt je v akomsi medzištádiu Mikytovho nového smerovania, pričom k odlíšeniu dopomáha aj priestorové rozvrhnutie jednotlivých vystavených diel do dvoch samostatných častí galérie. Dielo Variabilita Turba (2014) je z formálneho hľadiska site-speficic inštaláciou a tvorí akési pomyselné pokračovanie výstavy Follow the Line, na ktorej autor predstavil sériu Záves (2013). Okrem rovnakej miestnosti spája diela v podstate totožný vizuálny jazyk a princíp komponovania rozmernej koláže. Mikyta kombinuje prevzaté historické reprodukcie s motívmi architektúry, športu, prírodných scenérii či kozmonautiky a dopĺňa ich autorskými grafickými vstupmi. Ich kompozícia vo svojej plnej mierke nepodnecuje ku konkrétnej interpretácii, ale oveľa dôležitejší sa javí byť princíp voľnej asociácie (aj napriek tomu, že v mojom vnímaní prevažuje len akýsi pocit nostalgie a autorova snaha reinterpretovať či prehodnocovať minulé skúsenosti). Reprodukcie z vlastného archívu autor dopĺňa farebnými geometrickými grafickými vstupmi, ktoré sú postavené na rôznych princípoch opakovania a prekrývania. Dôležitou zmenou v rámci inštalácie je fyzický presun zo steny na podlahu galérie, výsledkom čoho je, že návštevník môže plnohodnotne kráčať po umeleckom diele, ktoré je chránené plexisklom. V podstate veľmi jednoduché až banálne gesto s množstvom interpretácií (prehodnotenie hodnoty umenia; nadradenosť človeka nad umením – prípadne naopak – umenie, ktoré prinúti diváka zohnúť sa a študovať jednotlivé detaily; strata bariéry medzi umením a návštevníkom; symbolika použitých materiálov, zmena optiky atď.) však v konečnom dôsledku žiaľ nepôsobí presvedčivo. Spôsobuje to hlavne veľké množstvo tematických okruhov, ktoré nie sú ďalej rozvinuté a ani iným výstupom ideovo podporené (hoci v plnej miere rešpektujem voľnosť umelca a kurátorky ponechať dielo k absolútne voľnej interpretácii bez navrhovaného spôsobu čítania). V konečnom dôsledku síce môže ísť o vizuálne príťažlivú (napriek tomu, že sa subjektívne neprikláňam k tejto retro estetike), avšak ideovo a formálne vyprázdnenú site-specific inštaláciu.

Svätopluk Mikyta , Variabilita turba II, 2014, serigrafie a objekt    Korkus Galéria  foto (c) Boris Németh

Svätopluk Mikyta , Variabilita turba II, 2014, serigrafie a objekt  Korkus Galéria foto (c) Boris Németh

Pokračovanie expozície v druhej časti galérie predznačuje Mikytovu snahu o vývoj a postupné zbavovanie sa istých vizuálnych prvkov. Na prvý pohľad je zrejmé, že autor v harmonicky a minimalisticky riešenej miestnosti mení estetiku a redukuje formy svojich výstupov. Akási “zašlá” farebnosť či kontrast červenej a čiernej je nahradená sýtejšími a výraznejšími farbami. Inštalácia Variabilita Turba II (2014) je tvorená siedmymi monochromatickými serigrafiami, ktoré sú poukladané vedľa seba na galerijnú podlahu. Z informácii k výstave sa dozvedám, že tieto nájdené autentické grafiky z bratislavskej Cvernovky sú predtlačené farebné plochy, ktoré mali byť podkladom pre socialistické plagáty. Ťažko povedať, prečo sa autor opätovne rozhodol využiť podlahu galérie, avšak v tomto prípade vidím väčšie opodstatnenie (v zmysle presahu k objektu), ako to je vo formalistickom riešení prvej časti expozície. Dôležitou zmenou v tomto prípade sa takisto javí byť strata záujmu o konkrétny obraz, ktorý bol priamou súčasťou autorovej minulej tvorby. Jedným zo základných princípov výstavy je práca s vlastným archívom, snaha prehodnocovať minulosť a vytvárať nové spojitosti či ideové perspektívy. Tento motív je prítomný aj v koláži Čisté tvary (2012), ktorú tvorí nájdená fotografia z medzivojnového obdobia, do ktorej Mikyta farebne intervenuje a pridáva papierové geometrické kompozície. V poslednej sérii Kompozícia I a II (2014) autor konzervuje rôzny papierový odpad a opätovne ho kombinuje s rozmanitým archívnym materiálom. Výsledkom je (pravdepodobne) náhodná kompozícia geometrických tvarov a obrazcov.

Svätopluk Mikyta , Kompozícia I.-II. , 2014, vitrína    Korkus Galéria  foto (c) Boris Németh

Svätopluk Mikyta , Kompozícia I.-II. , 2014, vitrína  Korkus Galéria foto (c) Boris Németh

Výstava Variabilita turba je svojim spôsobom esteticky príťažlivá, pričom prirodzene odzrkadľuje aktuálne vizuálne trendy v súčasnom umení. Snaží sa odprezentovať určité tematické okruhy, ale v konečnom dôsledku pôsobí neuchopiteľne a (na autora) až prekvapujúco prázdno. Zároveň je škoda, že je iba akýmsi medzistupňom v aktuálnom vývoji autora. Myslím si, že toto pozvoľné a opatrné opúšťanie starého smerovania je neefektívne. Priama konfrontácia s novou sériou, by mohla mať pozitívnejší výsledok.

Michal Stolárik


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close