Recenzia: Svätopluk Mikyta v Krokus Galérii

Svätopluk Mikyta , Kompozícia I.-II. , 2014, vitrína  Korkus Galéria foto (c) Boris Németh

Svätopluk MIKYTA – Variabilita Turba **, kurátorka: Mira Keratová, 16.05. – 20.06.2014, Galéria KROKUS, Bratislava

 

Galéria Krokus predstavuje vo svojich priestoroch tvorbu slovenského vizuálneho umelca Svätopluka Mikytu (*1973, Čadca). Po poslednej spoločnej výstave Follow the Line (2013) s Moussa Kone sa Mikyta prezentuje sólo projektom Variabilita Turba (v kurátorskej spolupráci s Mirou Keratovou), ktorý je akýmsi medzníkom v jeho umeleckom smerovaní. Formálny prejav síce ešte stále ostáva jednou nohou v minulosti, avšak druhá časť výstavy už naznačuje autorove nové tendencie. Snahu o vývoj či zmenu umeleckého programu nevidíme v našom prostredí často. Úprimne oceňujem úsilie všetkých umeleckých odvážlivcov, ktorí sa neboja vymaniť zo zabehnutej produkcie – o to viac, keď je to cyklus všeobecne definujúci ich formálny alebo ideový prejav. Esteticky príťažlivú tvorbu Svätopluka Mikytu vnímam primárne skrze snahu posúvať a reinterpretovať médium grafiky a kresby. Neobmedzenosť výstupov, ktorú grafika ponúka, sa odzrkadľuje vo vrstvení príbehov a foriem v autorovej tvorbe.

Svätopluk Mikyta , Variabilita turba , 2014, inštalácia    Korkus Galéria  foto (c) Boris Németh
Svätopluk Mikyta , Variabilita turba , 2014, inštalácia  Korkus Galéria foto (c) Boris Németh

Ako som už v úvode naznačil, aktuálny výstavný projekt je v akomsi medzištádiu Mikytovho nového smerovania, pričom k odlíšeniu dopomáha aj priestorové rozvrhnutie jednotlivých vystavených diel do dvoch samostatných častí galérie. Dielo Variabilita Turba (2014) je z formálneho hľadiska site-speficic inštaláciou a tvorí akési pomyselné pokračovanie výstavy Follow the Line, na ktorej autor predstavil sériu Záves (2013). Okrem rovnakej miestnosti spája diela v podstate totožný vizuálny jazyk a princíp komponovania rozmernej koláže. Mikyta kombinuje prevzaté historické reprodukcie s motívmi architektúry, športu, prírodných scenérii či kozmonautiky a dopĺňa ich autorskými grafickými vstupmi. Ich kompozícia vo svojej plnej mierke nepodnecuje ku konkrétnej interpretácii, ale oveľa dôležitejší sa javí byť princíp voľnej asociácie (aj napriek tomu, že v mojom vnímaní prevažuje len akýsi pocit nostalgie a autorova snaha reinterpretovať či prehodnocovať minulé skúsenosti). Reprodukcie z vlastného archívu autor dopĺňa farebnými geometrickými grafickými vstupmi, ktoré sú postavené na rôznych princípoch opakovania a prekrývania. Dôležitou zmenou v rámci inštalácie je fyzický presun zo steny na podlahu galérie, výsledkom čoho je, že návštevník môže plnohodnotne kráčať po umeleckom diele, ktoré je chránené plexisklom. V podstate veľmi jednoduché až banálne gesto s množstvom interpretácií (prehodnotenie hodnoty umenia; nadradenosť človeka nad umením – prípadne naopak – umenie, ktoré prinúti diváka zohnúť sa a študovať jednotlivé detaily; strata bariéry medzi umením a návštevníkom; symbolika použitých materiálov, zmena optiky atď.) však v konečnom dôsledku žiaľ nepôsobí presvedčivo. Spôsobuje to hlavne veľké množstvo tematických okruhov, ktoré nie sú ďalej rozvinuté a ani iným výstupom ideovo podporené (hoci v plnej miere rešpektujem voľnosť umelca a kurátorky ponechať dielo k absolútne voľnej interpretácii bez navrhovaného spôsobu čítania). V konečnom dôsledku síce môže ísť o vizuálne príťažlivú (napriek tomu, že sa subjektívne neprikláňam k tejto retro estetike), avšak ideovo a formálne vyprázdnenú site-specific inštaláciu.

Svätopluk Mikyta , Variabilita turba II, 2014, serigrafie a objekt    Korkus Galéria  foto (c) Boris Németh
Svätopluk Mikyta , Variabilita turba II, 2014, serigrafie a objekt  Korkus Galéria foto (c) Boris Németh

Pokračovanie expozície v druhej časti galérie predznačuje Mikytovu snahu o vývoj a postupné zbavovanie sa istých vizuálnych prvkov. Na prvý pohľad je zrejmé, že autor v harmonicky a minimalisticky riešenej miestnosti mení estetiku a redukuje formy svojich výstupov. Akási “zašlá” farebnosť či kontrast červenej a čiernej je nahradená sýtejšími a výraznejšími farbami. Inštalácia Variabilita Turba II (2014) je tvorená siedmymi monochromatickými serigrafiami, ktoré sú poukladané vedľa seba na galerijnú podlahu. Z informácii k výstave sa dozvedám, že tieto nájdené autentické grafiky z bratislavskej Cvernovky sú predtlačené farebné plochy, ktoré mali byť podkladom pre socialistické plagáty. Ťažko povedať, prečo sa autor opätovne rozhodol využiť podlahu galérie, avšak v tomto prípade vidím väčšie opodstatnenie (v zmysle presahu k objektu), ako to je vo formalistickom riešení prvej časti expozície. Dôležitou zmenou v tomto prípade sa takisto javí byť strata záujmu o konkrétny obraz, ktorý bol priamou súčasťou autorovej minulej tvorby. Jedným zo základných princípov výstavy je práca s vlastným archívom, snaha prehodnocovať minulosť a vytvárať nové spojitosti či ideové perspektívy. Tento motív je prítomný aj v koláži Čisté tvary (2012), ktorú tvorí nájdená fotografia z medzivojnového obdobia, do ktorej Mikyta farebne intervenuje a pridáva papierové geometrické kompozície. V poslednej sérii Kompozícia I a II (2014) autor konzervuje rôzny papierový odpad a opätovne ho kombinuje s rozmanitým archívnym materiálom. Výsledkom je (pravdepodobne) náhodná kompozícia geometrických tvarov a obrazcov.

Svätopluk Mikyta , Kompozícia I.-II. , 2014, vitrína    Korkus Galéria  foto (c) Boris Németh
Svätopluk Mikyta , Kompozícia I.-II. , 2014, vitrína  Korkus Galéria foto (c) Boris Németh

Výstava Variabilita turba je svojim spôsobom esteticky príťažlivá, pričom prirodzene odzrkadľuje aktuálne vizuálne trendy v súčasnom umení. Snaží sa odprezentovať určité tematické okruhy, ale v konečnom dôsledku pôsobí neuchopiteľne a (na autora) až prekvapujúco prázdno. Zároveň je škoda, že je iba akýmsi medzistupňom v aktuálnom vývoji autora. Myslím si, že toto pozvoľné a opatrné opúšťanie starého smerovania je neefektívne. Priama konfrontácia s novou sériou, by mohla mať pozitívnejší výsledok.

Michal Stolárik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*